Mijn naam is Remke Kamphuis. Ik kan niet zeggen dat ik een gelukkige jeugd heb gehad. We hadden genoeg te eten en te drinken, daar hield het dan ook wel mee op. Mijn moeder was sterk dominant. Studeren en prestaties leveren (Alice Miller: het kind was het uithangbord van de familie), was voor haar het belangrijkste. Hierdoor groeiden mijn zusje en ik niet op tussen de andere kinderen. Er moest gestudeerd worden op onze kamers en dan naar bed. Mijn vader bemoeide zich amper met ons en liet het zoals het was. Spelen, vriendjes maken, creatief zijn, muziek maken etc. was voor mij en mijn zusje niet weggelegd. We deden wat onze moeder wilde, we hadden immers geen andere keus en zo werden we fysiek groot, maar de behoeftes diep van binnen werden niet ingevuld.

 

Jaren later kwam ik iemand tegen in de sauna die spontaan tegen mij zei: “Volgens mij ben jij niet gelukkig”. Ik voelde me voor het eerst van mijn leven gezien en de tranen liepen over mijn wangen. Deze persoon schrok hiervan en vertelde mij over het Innerlijke Kind. Ik was wel met mensen bezig als fysiotherapeut en had gedurende die opleiding, 4 jaar psychologie gestudeerd, echter van het Innerlijke Kind had ik nog nooit gehoord. Ik wilde hier meer van weten en ben in contact gekomen met Dick Nijssen (Heerde) en Trisha Caetano (VS). Van hen leerde ik wat het Innerlijke Kind/Inner Child inhield en hoeveel invloed het Kind uit kan oefenen op mij als volwassene. Ik leerde met dit Kind in contact te komen en leerde zijn behoeftes kennen en ermee te communiceren. Gemakkelijk ging dit echter niet. Er was boosheid, verdriet, kou, teleurstelling, angst en onzekerheid, eenzaamheid en meer van dit soort gevoelens en er waren momenten dat ik dacht: “Waar ben ik aan begonnen”.

Echter, nu jaren later, kijk ik terug op een rijke ervaring en kan ik concluderen dat ik nu wel gelukkig ben en dat het de moeite meer dan waard was. Ik ging van “overleven” naar “leven” en kan je wel verzekeren dat dat laatste een stuk plezieriger aanvoelt en veel minder energie kost.
 

Ik was zo geraakt door dit proces, dat ik het andere mensen ook wilde laten ervaren. Mijn therapeutische gereedschapskist was naar mijn idee nog niet groot genoeg. Ik leerde weliswaar te analyseren, maar had naar mijn gevoel, niet voldoende mogelijkheden gekregen om mensen bij te staan in hun therapeutisch proces. Vandaar dat ik ging studeren bij Trance Art en bekwaamde mij in Hypno- en Regressietherapie en leerde vaardigheden uit de Reïncarnatietherapie en de NLP. Tevens maakte ik mij de technieken eigen uit o.a. (familie)opstellingen volgens Hellinger, Transactionele Analyse van Eric Berne, Primal, Tantra, Sexual Grounding, Voice Dialoque, Reiki, PRI, SE, traumawerk en creatieve therapie.
 

Wat we precies doen kan u lezen op de website: www.hetinnerlijkekind.nl of www.hetinnerlijkekind.be en www.adultattachmenttherapy.be 

Ik ben aangesloten bij de "Association for Prenatal and perinatal Psychology & Health".

 

In 2007 leerde ik Griet kennen, die mij bewuster maakte van de spirituele zaken in het leven. Dit maakte het werken met mensen voller een leerzamer. Ik leerde ook van hen. Ik kwam er dan ook achter, dat veel zaken, die bij het Innerlijke Kindwerk naar voren kwamen, nergens gedocumenteerd staat. Vandaar o.a. deze website.

Eén van de dingen die ik geleerd heb, is dat veel mensen de natuurlijke behoefte hebben om te knuffelen, aanraken en vastgehouden willen worden. Vanuit de VS leerde ik de Cuddleparty kennen. Ik hoorde dat in Köln elke vrijdag avond 250 !!!mensen gaan knuffelen. Dit heeft ertoe geleid, dat Griet en ik in Antwerpen het Helend Knuffelen zijn gestart in 2012 en dit onder de vlag van het Oost West Centrum (www.owc.be).
 

In januari 2011 ben ik gevraagd les te gaan geven aan het OWC (Oost-West Centrum) in Antwerpen (www.owc.be).  Hier leggen we de nadruk op het Innerlijke Kind werk, Adult Attachment Therapy en het Helend Knuffelen. Voor het programma verwijs ik graag naar de site van het OWC.
 

Door al deze ontwikkelingen kwamen steeds meer mensen in contact met het Innerlijke Kind. De feedback van deze mensen vormde dat ik steeds enthousiaster werd over de manier van aanpak van dat Innerlijke Kind. Zowel in de groep als individueel zagen we mensen openbloeien, blijer worden en jaren lange, onbegrepen kwalen verdwenen. Dit stemt me dankbaar voor het werk dat we doen en het geeft mij in toenemende mate het gevoel dat Griet en ik hierin gestuurd worden.

 

Vanaf 1 oktober 2014 zijn Griet en ik de BVBA De Vier Cirkels gaan vormen. De vier slaat op de vier aandachtsgebieden van ons werk:

1.    De psychologie: we werken met het inzicht geven van mensen in hun eigen proces.

2.    De somatiek: we stellen ons op het standpunt dat de mens een psychosomatische eenheid is. Waarom dan alleen praten en niet ook het lichaam erbij betrekken? We gaan er dus vanuit, dat als praten alleen geen oplossing kan bieden, dat het doen van oefeningen met gebruik making van het lichaam, ons meer oplossingen kunnen bieden.

3.    De emotie: we laten mensen door middel van o.a. oefeningen voelen wat er met hun gebeurt en helpen hen op die manier hun problematiek te herkaderen en op te lossen. We hebben het dan ook niet over problemen, maar over uitdagingen.

4.    De energie: door het werken met energie, kunnen de mensen met zaken in contact komen als entiteiten en vorige levens, zaken waar ze anders ver van blijven. Voor ons valt de spiritualiteit hier ook onder.
 

In onze opinie zijn deze 4 elementen essentieel om iemand een goede, stabiele en beklijvende therapie te kunnen geven.

In 2014 ontwikkelden we de Adult Attachment Therapy, een therapievorm die de hechting van het zeer jonge kind aan de ouder op volwassen leeftijd probeert te herstellen. Dit bleek een schot in de roos te zijn. Zelfs vanuit de reguliere geneeskunde (kinderpsychiatrie) en de psychologie, was er grote belangstelling. Dit slokte allemaal zoveel tijd op, dat ik besloot mijn baan bij een farmaceutisch bedrijf te beëindigen en me volledig te gaan richten op dit werk. Ik emigreerde in 2015 dan ook naar België, waar ik thans met grote vreugde woon en werk. Sinds 2015 is de naam "Adult Attachment Therapy" geregistreerd en gekoppeld aan onze BVBA: De Vier Crikels. In 2017 ben ik door een hoogleraar ontwikkelingspsychologie gevraagd of ik wil promoveren/doctoreren op de Adult Attachment Therapy. Voor mij een enorme erkenning voor de inspanning die wij tot nu toe geleverd hebben op dit terrein. Ik heb het echter afgewezen, vanwege de enorme tijdsbeslag dat dit legt op mijn privé-leven. Maar mijn ego vond het geweldig :-) 

In 2016 zijn we samen met het Oost West Centrum en ondersteuning van een kinderpsychiater uit het UZ-Leuven, de 3-jarige opleiding "Innerlijke Kind Coach" gaan starten. Gezien het animo (19 deelnemers bij de start) denken we dat we hier in een behoefte voorzien. In september 2018 starten we deze opleiding opnieuw. 


In 2018 ben ik me meer gaan bezig houden met traumatherapie. Ik volg de 3 jarige opleiding Somatic Experiencing en hoop die in 2020 af te ronden. 

Terugkijkend op dit alles, ben ik dan ook zeer verheugd en dankbaar te ervaren hoe al deze ontwikkelingen (van een gesprekje in de sauna in 1996 tot de opleiding en een bloeiende praktijk), tot stand zijn gekomen. Ik weet dan ook dat ik door een "Hoger Iets" gestuurd wordt en geef me er dan ook geheel aan over.  

 

Ik ben Griet Tersago. Op deze plek wil ik me ook graag even voorstellen. Na de middelbare school ben ik de Meesteropleiding bloemsierkunst gaan volgen in Nederland (Vught). Echter, na 10 jaar met plezier met bloemen gewerkt te hebben, moest ik hiermee stoppen vanwege een allergische reactie op die bloemen en ben ik het bedrijfsleven in gegaan. Om de balans tussen mijn denken en voelen in evenwicht te brengen, ben ik me  bezig gaan houden met Shiatsu, Holistic Pulsing, intuïtieve - en Vunkuwa- ( = Afrikaanse) massage.

Dit deed ik in mijn eigen praktijk in Mechelen: De Zoute Ziel. 
Sinds 1989 ben ik de trotse moeder van een fantastische zoon.

In 2007 heb ik Remke leren kennen. Via hem kwam ik in contact met het Waterwiegen en het Innerlijke Kind. Ik ontdekte de diepere lagen van mijn Wezen en maakte kennis met stukken in mijzelf die me van mijn diepere kern afhielden. Remke leerde mij te communiceren met mijn Innerlijke kind(eren) en ik leerde mijzelf daardoor beter kennen. Dit fascineerde me dusdanig dat ik me verder ben gaan verdiepen in wat het Innerlijke Kind inhield. In 2011 ben ik, gevraagd om bij het OWC in Antwerpen Remke te gaan assisteren tijdens de lezingen en workshops rondom het Innerlijke Kind. Op die manier werd ik in bijberoep assistent Innerlijke Kind.

Dit werken met mensen was voor mij de invulling van hetgeen ik diep van binnen onbewust in mijn leven wilde nastreven: het meehelpen de wereld een beetje mooier te maken en zo een bijdrage te mogen leveren aan het proces van het bewuster worden van de mensen.
 

Mijn motto is dan ook: Licht, Liefde en Lachen. 
 

Vanaf 1 oktober 2014 ben ik mede bewindvoerder van De Vier Cirkels BVBA te Muizen. 
Aanvankelijk assiteerde ik Remke bij het Waterwiegen, Adult Attachment Therapy en bij het Innerlijke Kindwerk. Ik wilde echter zelf ook met mensen gaan werken. Remke gaf me de mogelijkheid om me te specialiseren in het geven van Waterwiegsessies aan zwangere vrouwen (www.waterwiegen.be ).
Sinds 2015 volg ik de dansopleiding "Natuurlijke Dansexpressie" bij Sandra Liekens. Deze heb ik in 2017 afgerond. Het geeft mij de mogelijkheid om een substantiele bijdrage te leveren aan het helpen van mensen met het ontdekken van hun eigen gevoelens.

Vanaf 2018 ben ik actiever begonnen mensen te begeleiden rondom hun basisbehoefte van koestering en veiligheid.

Dit alles maakt, dat mijn leven een steeds grotere invulling krijgt en dat ik mijn hart meer en meer mag en kan openen. 

 

 

 © 2019 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media