We zijn verheugd met het feit, dat de media in toenemende mate het Helend Knuffelen heeft ontdekt en er positief over schrijft. Aanraken en aangeraakt worden, binnen een veilige setting, is iets wat de mensheid in toenemende mate nodig heeft. 

Zo werden we benaderd om interviews af te laten nemen voor Health TV (september 2016) en voor het nieuwsblad De Morgen (oktober 2016).

Tot onze verbazing en vreugde, werden we met naam en toenaam vermeldt in het boek "Uitgedokterd" van Brenda Froyen:
Citaat pag 132: Een lotgenote van me, die nauwelijks een familiaal netwerk heeft, ging op zoek naar affectie en vond die in de workshops "Helend Knuffelen" die ze in Antwerpen volgt (Remke: voor data zie: www.owc.be). Elke maand gaat ze daar met onbekende mensen knuffelen. Aanvankelijk vond ik dat wel vreemd klinken, maar het verloopt allemaal volgens strikte regels, op basis van wederzijds respect. (Remke: we maken gebuik van een maxtrix). Het betekent erg veel voor haar. Ze heeft zelf gevonden waar ze behoefte aan had. Herstelgericht heet dat.
(einde citaat).
Dit citaat laat eens en temeer zien, dat heling niet uitsluitend plaatsvind door middel van praten, maar laat ook zien dat tekortkomingen en behoeftes, voortkomend uit de jonge kinderjaren, met praten niet altijd opgelost worden. Op zich is dat volgens ons logisch, want wanneer gingen we echt goed praten en discussieren? Wanneer gingen we duidelijk beargumenteren wat we wilden? Dat ging zeker niet voor het achtste levensjaar. De reden daarvan is, dat onze hersenen toen nog niet rijp genoeg waren om ons dat vermogen tot praten te geven. We communicieerden met ons gevoel (huilen, blij, boos, verdrietig, eenzaam etc. zijn was wat we ervoeren. En dat ervaren we soms ook op volwassen leeftijd, echter de woorden vonden we niet..... Vandaar dat ik als therapeut andere wegen ben gaan bewandelen en de behoeftes van het jonge kind ging immiteren binnen de heling. Eén daarvan is aanraking en lichaamscontact. Uit de 30 jaar ervaring die ik nu heb met aanraking, blijkt dit soms tot verrassende resultaten te leiden, ook al wil de gestandaardiseerde wetenschap daar nog niet aan. De praktijk bewijst echter iets anders dan de theorie, gedoseerd in de schoolbanken. Mensen die soms 15 jaar bij psychologen en psychotherapeuten lopen en daar gesprekstherapie kregen, laten soms binnen 10 behandelingen (let wel, dat is een half jaar) verbluffende resultaten zien. Aanraking staat hierbij centraal, hetgeen we dan ook toepassen binnen de Adult Attchment Therapy ( zie elders op deze site).
Let wel, aanraking werkt alleen, wanneer er veiligheid en geborgenheid wordt ervaren. De " free hugs" leveren volgens mij daarom ook niet veel op, omdat we die persoon niet kennen. De veiligheid is dan niet gewaarborgd. En dat is precies de reden waarom we binne het Heledn Knuffelen werken met een maxtrix ( = een lijst met afspraken die voor elke bijeenkomst weer opnieuw met elkaar wordt doorgenomen). 

Van Hart tot Hart

Griet & Remke


© 2019 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media