Welkom op onze site over het Innerlijke Kind. De reden waarom wij deze site gemaakt hebben, is een klankbord te willen vormen rondom het thema het Innerlijke Kind voor zowel cliënten als therapeuten. Er zijn veel misverstanden rondom “Het Innerlijke Kind”. Zo wordt bijvoorbeeld beweerd dat het Innerlijke Kind het kinderachtige gedrag zou zijn, niets is echter minder waar. Ook gaan veel therapeuten uit van de gedachte, dat “Het Innerlijke Kind” één deel in ons is, terwijl de ervaring heeft geleerd, dat we meerdere “kinderen” in ons hebben zitten, die allen hun eigen behoeftes hebben en allen hun zegje willen doen.  Op deze site willen we hier wat duidelijkheid over geven voor zowel de therapeuten als de cliënten die op zoek zijn. Op zoek naar…….zichzelf, op zoek naar “De Bron”. Want dat is iets waar het Kind in ons aan bod komt. Menig cliënt heeft een jaren lange zoektocht achter de rug en vind datgene wat hij/zij zoekt uiteindelijk in zichzelf.

Veel mensen hebben de laatste 30 jaar ervaringen opgedaan met hun eigen Innerlijke Kind. Ieder van hen heeft zijn of haar eigen verhaal. Er zijn in toenemende mate therapeuten die zich bezig zijn gaan houden met dat Innerlijke Kind. Ook zij hebben positieve ervaringen en de bijbehorende verhalen. Deze zouden wij graag willen horen om ze daarna te bundelen en op deze website te plaatsen, dit om aan te tonen dat er winst te behalen is in het werken met het Innerlijke Kind. Een eerste aanzet is er al gegeven en wij zijn degenen die toestemming hebben gegeven tot plaatsing van delen van hun eigen proces dan ook erg dankbaar dat we deze hier mogen plaatsen. 

Deze website is in hoofdstukken opgebouwd, zodat er naar behoefte gelezen kan worden. Men kan hier informatie vinden over therapie en therapievormen, lezingen, contactmogelijkheden, literatuur etc. Tevens nodig ik collega therapeuten uit om indien zij onjuistheden aantreffen of aanvullingen willen geven te reageren middels ons contactformulier, dit om het platform te optimaliseren.

We willen allen de wereld een beetje mooier maken, echter het mooier maken van die wereld begint bij onszelf. Naar onze stellige overtuiging begint dat bij datgene wat het dichtst bij De Bron is, ons Innerlijke Kind.

Tot slot willen we u er met klem op wijzen, dat niets wat op deze website wordt gezegd als vervanging mag dienen voor medisch advies. Ook geven we hier geen handreikingen voor een techniek om medische problematiek aan te pakken, zonder daarvoor eerst contact op te nemen met uw behandelend arts. We claimen niet de wijsheid in pacht te hebben, maar hebben wel in volle zorgvuldigheid deze website gemaakt en datgene neergezet waar wij zelf 100% achter staan.

In hetzelfde kader nodigen we al degenen uit, die menen dat we hun copyright hebben geschonden, zich te melden. We zijn hier erg zorgvuldig mee omgegaan, echter mocht er onverhoopt een fout ingeslopen zijn, dan zullen we deze per direct corrigeren. 

NB. Sinds januari 2018 is ook www.adultattachmenttherapy.be in de lucht. Hierop vind je informatie over therapie bij traumatische ervaringen vanaf de conceptie tot aan ongeveer het achtste levensjaar.

Wij wensen u allen veel leesplezier toe.

 

Van Hart tot Hart

Griet & Remke© 2019 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media