Vaak krijg ik de vraag: “Hoe werk je nu precies en wat mag ik verwachten?”  Een standaard antwoord is hierop niet te geven, daar iedere mens uniek is en dus ook iedere mens een unieke behandeling zal krijgen. In grote lijnen komt het er echter hier op neer:

De meeste mensen nemen contact met mij op via mijn website, de website van het Oost-West-Centrum (www.OWC.be) of komen bij het Innerlijke Kind uit na een sessie Waterwiegen. Ze willen dan informatie rondom het Innerlijke Kind of vragen een consult aan. Wat ik dan doe is hen uitnodigen hun levensverhaal op papier te zetten, met hieraan vastgekoppeld de hulpvraag (dus waaraan ze willen werken). Dit levensverhaal wordt, onder garantie van geheimhouding (we staan onder geheimhoudingsplicht), alleen door mij gelezen en ik tracht dan de patronen eruit te halen en te kijken naar de manier waarop iets geschreven is.
Op deze manier werken, geeft een stuk tijdwinst, omdat veel zaken al duidelijk zijn, alvorens we elkaar voor het eerst zien. Dit werkt voor mij gemakkelijker, ik kan in het begin al een inschatting maken of ik effectief iets kan betekenen en uiteindelijk heeft de cliënt er een voordeel bij, daar het geen extra geld kost een intakegesprek te gaan doen. Gaat het om hechtingstrauma, dan is er aan de hand van het levensverhaal een waarschijnlijkheid te vinden, of men een verlatings- dan wel bindingsangst heeft. Iets wat de behandeling kan beinvloeden.

Lees verder >>


© 2020 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media