Vaak krijgen wij de vraag: “Hoe werken jullie nu precies en wat mag ik verwachten?”  Een standaard antwoord is hierop niet te geven, daar iedere mens uniek is en dus ook iedere mens een unieke behandeling zal krijgen. In grote lijnen komt het er echter hier op neer:

De meeste mensen nemen contact met ons op via onze website, de website van het Oost-West-Centrum (www.OWC.be) of komen bij het Innerlijke Kind uit na een sessie Waterwiegen.  Ze willen dan informatie rondom het Innerlijke Kind of vragen een consult aan. Wat wij dan doen is hen uitnodigen hun levensverhaal op papier te zetten, met hieraan vastgekoppeld de hulpvraag (dus waaraan ze willen werken). Dit levensverhaal wordt, onder garantie van geheimhouding (we staan onder geheimhoudingsplicht), alleen door Griet en mij gelezen en wij halen er de patronen uit en kijken naar de manier waarop iets geschreven is. Op deze manier werken, geeft een stuk tijdwinst, omdat veel zaken al duidelijk zijn, alvorens we elkaar voor het eerst zien. Dit werkt voor ons gemakkelijker, we kunnen in het begin al een inschatting maken of wij effectief iets kunnen doen en uiteindelijk heeft de cliënt er een voordeel bij, daar het geen extra geld kost een intakegesprek te gaan doen.

Lees verder >>


© 2019 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media